ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมประชุมนัดแรกพิจารณากรอบและแผนการดำเนินงาน (11 ก.ย. 2560)
เดินหน้าปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8 ก.ย. 2560)
Citi Bank หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย  (5 ก.ย. 2560)
สศช. จัดประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ (5 ก.ย. 2560)
กองทุน TEMASEK หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2560)
Sands Capital Management หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2560)
สภาพัฒน์ชี้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือและกรอบการจัดทำแผนทุกระดับ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  (5 ก.ย. 2560)
สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560 (4 ก.ย. 2560)
สศช. ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (1 ก.ย. 2560)
ลศช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของจังหวัดสระแก้วในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (31 ส.ค. 2560)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคเหนือ (28 ส.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ OECD จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the OECD Thailand Country Programme (28 ส.ค. 2560)
สศช. จัดอบรมระบบพิทักษ์คุณธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (28 ส.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 (21 ส.ค. 2560)
ผู้บริหาร สศช. ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (20 ส.ค. 2560)
สศช. วางแนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ เชื่อมไทยสู่ CLMV และเป็นศูนย์กลาง AEC ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (18 ส.ค. 2560)
สศช. ร่วมประดิษฐ์และมอบดอกไม้จันทน์แก่สำนักงานเขตป้อมปราบฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (17 ส.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  (12 ส.ค. 2560)
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (3 ส.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร (2 ส.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์