ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นปฏิรูปพลังงาน ครั้งที่ 3 (15 ธ.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทยจากประชาชนภาคเหนือ  12 ธันวาคม ศกนี้ เป็นเวทีสุดท้าย (12 ธ.ค. 2560)
รับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปสถาบันการวางแผนด้านเศรษฐกิจ (12 ธ.ค. 2560)
การจัดทำนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการช่วยเหลือคนจนใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกัน (12 ธ.ค. 2560)
สศช. ร่วมแถลงรายงานการศึกษาของธนาคารโลก ระบุไทยเริ่มหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวสู่ความมั่งคั่ง (12 ธ.ค. 2560)
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าวาง 6 เป้าหมาย  (8 ธ.ค. 2560)
สศช. แถลงรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ปี 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ปฏิรูปสังคมเน้นส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างฐานประเทศมั่นคงยั่งยืน   (6 ธ.ค. 2560)
ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ภูมิภาค รวมถึง สงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6 ธ.ค. 2560)
ลศช.ปรเมธี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธ.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ พร้อมขยายแบบอย่างความสำเร็จ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว จังหวัดเชียงราย (4 ธ.ค. 2560)
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ รับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือ (4 ธ.ค. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่ “สังคมคุณภาพ”  เวทีที่สาม 30 พฤศจิกายน ศกนี้ (30 พ.ย. 2560)
ผู้แทนมิตซุยฮ่องกงหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (30 พ.ย. 2560)
ผู้แทน S&P Global Ratings หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (30 พ.ย. 2560)
ผู้แทน Platinum Asset Management ออสเตรเลียหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย (30 พ.ย. 2560)
สศช. อบรมสายสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 (28 พ.ย. 2560)
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ (27 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่ “สังคมคุณภาพ”  เวทีที่สอง 24 พฤศจิกายน 2560 (27 พ.ย. 2560)
ระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ (27 พ.ย. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์