ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือกับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจญี่ปุ่น เสริมสร้างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (1 ธ.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) (1 ธ.ค. 2559)
29 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบ 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย (29 พ.ย. 2559)
สศช. จัดเสวนา “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (29 พ.ย. 2559)
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (29 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการ  Think ต่าง การเมือง (25 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (23 พ.ย. 2559)
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.อุบลราชธานี (23 พ.ย. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 - 2560 (21 พ.ย. 2559)
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช. (21 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (21 พ.ย. 2559)
คณะเจ้าหน้าที่กรมงบประมาณแห่งชาติภูฏานศึกษาดูงานกระบวนการงบประมาณของไทย ณ สศช. (17 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Oxford Business Group  ชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย และสาระสำคัญในแผนฯ 12   (15 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “Global and Thailand Macro Economic Outlook 2017”  (15 พ.ย. 2559)
สศช. เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6  (15 พ.ย. 2559)
การประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการ คนพ. (14 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ เรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนฯ 12   (11 พ.ย. 2559)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (8 พ.ย. 2559)
สศช. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart (4 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชีโพน จ.พระนครศรีอยุธยา (1 พ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์