ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ตลาดชุมชนใหม่ของชาวนางเลิ้ง (30 พ.ค. 2561)
ครม. เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้ สศช. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. ภายใน 5 มิ.ย. นี้ (23 พ.ค. 2561)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 (21 พ.ค. 2561)
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561 (17 พ.ค. 2561)
สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ครั้งที่ 2 (8 พ.ค. 2561)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561 (4 พ.ค. 2561)
ผลการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (30 เม.ย. 2561)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 (20 เม.ย. 2561)
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช.  (11 เม.ย. 2561)
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระพทุธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์  (11 เม.ย. 2561)
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดดเด่น แต่จำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้าง เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้มากขึ้นและขจัดความไม่สมดุลของภูมิภาค ตามรายงานฉบับใหม่ของ OECD (11 เม.ย. 2561)
สศช. ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล (11 เม.ย. 2561)
สศช. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (11 เม.ย. 2561)
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561 (8 เม.ย. 2561)
เชิดชูเกียรติ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการฯ ได้รับยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 (5 เม.ย. 2561)
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เห็นชอบให้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนด Roadmap การพัฒนาภาคเหนือ (30 มี.ค. 2561)
“ยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมใช้ ก.ค.2561 วางกรอบทุกภาคส่วนเดินสู่เป้าหมาย ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (28 มี.ค. 2561)
ประชุมร่วมบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (23 มี.ค. 2561)
สศช.และสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ มาเลเซีย (Economic Planning Unit: EPU) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้แผนงาน JDS (20 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์