ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (11 ส.ค. 2559)
ทูตเศรษฐกิจญี่ปุ่นหารือแนวทางพัฒนา EEC กับเลขาธิการ สศช.  (11 ส.ค. 2559)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ส.ค. 2559)
สศช. ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   (8 ส.ค. 2559)
นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาดรางวัลที่ 1 พร้อมครอบครัว เข้าชมนิทรรศการภาพวาด ณ สศช. (4 ส.ค. 2559)
สศช.พิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช (3 ส.ค. 2559)
สภาพัฒน์จัดนิทรรศการภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” ให้ประชาชนเข้าชมได้ถึง 31 สิงหาคม 2559 (3 ส.ค. 2559)
สศช. พิจารณารายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (3 ส.ค. 2559)
พลตรี วีรชน  สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” ซึ่งจัดถึง 31 ส.ค. นี้ (2 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. บันทึกเทปรายการ  The Insider ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12 (2 ส.ค. 2559)
สศช. และ TDRI เผยผลการศึกษาโครงการจัดทำบัญชีเมททริกซ์สังคม (2 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ศึกษาดูงานสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือจุกเสม็ดรองรับ EEC (1 ส.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (1 ส.ค. 2559)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559  (29 ก.ค. 2559)
กรอ. หารือสร้างเมืองต้นแบบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (27 ก.ค. 2559)
ร่วมให้ความเห็นร่างแผนฯ 12... สร้างสรรค์นวัตกรรม นำไทยเติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.  (22 ก.ค. 2559)
การประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560  (20 ก.ค. 2559)
สศช. ประชุมหารือแผนงานโครงการและงบประมาณด้านต่างๆ เพื่อรองรับโครงการ EEC (20 ก.ค. 2559)
นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)" 22 ก.ค. นี้ (15 ก.ค. 2559)
สภาพัฒน์ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” (15 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์