ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ ช่อง 9 MCOT HD ประเด็นโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (18 ก.พ. 2564)
อ่าน 676 ครั้ง
สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่ สพฐ. ร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9 (17 ก.พ. 2564)
สศช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทและเครือข่ายภาคประชาสังคมเตรียมจัด "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย" (16 ก.พ. 2564)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 5314 ครั้ง
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 (25 ม.ค. 2564)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (13 ม.ค. 2564)
อ่าน 738 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรและมอบแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 (1 ม.ค. 2564)
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทพิจารณาแผนขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ปี 2564 (24 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการฯ สศช. ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (21 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม"  ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 - 2565  (18 ธ.ค. 2563)
อ่าน 993 ครั้ง
สศช. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนฯ (18 ธ.ค. 2563)
“สภาพัฒน์” จัด Focus Group ครั้งที่ 2  “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และ  “กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ”  (15 ธ.ค. 2563)
สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9 (9 ธ.ค. 2563)
อ่าน 798 ครั้ง
ทีมบูรณาการกลางจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....... (9 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ สศช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระดับพื้นที่” ในการปฐมนิเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ (9 ธ.ค. 2563)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาพัฒน์ เข้าชมงานนิทรรศการ “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.”  (5 ธ.ค. 2563)
สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2563)
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนที่สนใจขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ (4 ธ.ค. 2563)
สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (4 ธ.ค. 2563)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วฯ (30 พ.ย. 2563)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์