ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 11 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (18 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (12 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2565 (10 ต.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
สายงานพัฒนาภาคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (10 ต.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
สภาพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (1 ต.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ณ จังหวัดชลบุรี (30 ก.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
นร. - นศ. รับรางวัลประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ต “พลิกโฉมประเทศสู่ความยั่งยืน” (30 ก.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ (29 ก.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต จิตพอเพียง STRONG NESDC สู่ NESDC REAL การเสริมสร้างจิตพอเพียงและจิตอาสา สศช. ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าร่วมใจจัดกิจกรรม READ for the Blind (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์จับมือภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” รวมพลังจากทุกภาคส่วนเดินหน้า SDGs ไทยให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย  (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย" (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
 ครม. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค (26 ก.ย. 2565)
อ่าน 149 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำหรับผู้บริหาร) (26 ก.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีเสวนาหลัก ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน  ประธานอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพย. ทั้ง 4 คณะ เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเดินหน้าประเทศ (24 ก.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ก.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2565 ชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 13   “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน” (23 ก.ย. 2565)
อ่าน 10 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้แผนฯ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (19 ก.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์