ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. TDRI UNICEF และ สสช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติ”
วันที่ 22 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง "การจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index : MTI)” ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (NESDB Knowledge Sharing Session) ณ ห้องแถลงข่าว สศช.

นักวิชาการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ความเห็น และแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดทำและการวิเคราะห์ดัชนีความยากจนหลายมิติ ในการวิเคราะห์ความยากจนของประเทศไทย ได้แก่ นายภูมิสุข  คณาณุรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. และ นางจิราภรณ์  แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ (Thailand Development Research Institute : TDRI) โดยมี นายสมชัย  จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI Mrs.Christina  Popivanova หัวหน้าแผนกวิเคราะห์นโยบายสังคม องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund : UNICEF) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศช. TDRI UNICEF และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์