ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (26 ก.ค. 2562)
สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   (26 ก.ค. 2562)
สศช.ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่  (25 ก.ค. 2562)
สศช.จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน  (24 ก.ค. 2562)
สศช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (23 ก.ค. 2562)
รองเลขาธิการฯ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ (23 ก.ค. 2562)
สศช. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค (23 ก.ค. 2562)
สศช.จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ (15 ก.ค. 2562)
จัดอบรมการจดบันทึกข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สศช.  (15 ก.ค. 2562)
สศช. จัดอบรมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 (12 ก.ค. 2562)
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชุมนัดแรก  (5 ก.ค. 2562)
สศช. เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อจัดทำกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ปี 2030 ครั้งที่ 1 (4 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 มิ.ย. 2562)
สศช. จัดประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย-เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก  (27 มิ.ย. 2562)
การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12  "แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย" (IMT-GT) (24 มิ.ย. 2562)
สศช. จัดฝึกอบรมวิทยากรเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แก่ผู้สนใจทั่วประเทศ (21 มิ.ย. 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน ณ สศช. (21 มิ.ย. 2562)
สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล (21 มิ.ย. 2562)
คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ดูงานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ณ สศช. (21 มิ.ย. 2562)
อ่าน 37 ครั้ง
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ แสดงความอาลัยต่อ พลเอก เปรมฯ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (20 มิ.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์