ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ (7 ก.ค. 2554)
สศช. จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ของประเทศไทยปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.) ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย อนุกรมปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สศช. ได้จัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินทุน การออม การลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ของภาคเศรษฐกิจไทย
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ (7 ก.ค. 2554)
ต้นหางนกยูงหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. ได้รับผลโหวตติดอันดับ ๑ ใน ๕ ต้นไม้ทรงคุณค่า น่าประทับใจที่สุดในกรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย (7 ก.ค. 2554)
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย จากรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชะลอตัว ซึ่งเป็นผลให้จำนวนประชากรของประเทศลดลงในที่สุด โดยสาเหตุเป็นผล มาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราทดแทนตลอดช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา จากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ ลดลงนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 มิ.ย. 2554)
สศช. มอบสมุดบันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ให้สำนักพระราชวัง มอบแด่ผู้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (20 พ.ค. 2554)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ค. 2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้ง (20 พ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้ง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง (11 มี.ค. 2554)
สศช. ร่วมพัฒนาโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวก การข้ามแดนสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาโลจิสติกส์และอำนวยความสะดวกการข้ามแดนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะหนึ่งวีซ่าหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ (2 ก.พ. 2554)
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เด็กเรียนรู้การพัฒนาประเทศ เลขาธิการฯ กล่าวว่า เด็กๆ ที่มาร่วมงานต่างได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทุ่มเท พระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศ จากสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” หนังสือการ์ตูน “เศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และหนังสือฉบับพกพา “ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงได้รับทราบประวัติความเป็นมาของพระยาสุริยานุวัตร และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท (18 ม.ค. 2554)
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดำเนินขอเชิญ ประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ "โครงการประกวดแบบลานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท เปิดเวทีให้ประชาชนชาวไทยส่งแบบเข้าประกวดภายใต้โครงการ “ประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท มอบหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาแบบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปเป็นแบบ ในการจัดสร้างต่อไป โดยได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร... (18 ม.ค. 2554)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร...สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ตึกล้วน เพิ่มพูน ว่องวานิช (ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ) ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ (18 ม.ค. 2554)
สภาพัฒน์เปิด "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร เพื่อการพัฒนาประเทศ" ให้เด็ก ทัศนศึกษาในงานวันเด็กปีนี้ รู้จัก “พระยาสุริยานุวัตร” นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ศึกษาการพัฒนาประเทศไทย เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรง เป็นพลังพัฒนาประเทศ”
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" (7 ม.ค. 2554)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำสมุด บันทึก "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ" ได้จัดทำสมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็น พลังพัฒนาประเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อ เผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยความซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (28 ธ.ค. 2553)
รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ นำเสนอ เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ตอน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อ การพัฒนาประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก ซึ่งในอดีตเป็นเจ้าของบ้านที่นำมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ และเป็น ที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๓
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (28 ธ.ค. 2553)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล (2 พ.ย. 2553)
เลขาธิการฯ บรรยายในหลักสูตร นายทหารชั้นนายพล บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 29 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร (2 พ.ย. 2553)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกัน ดอกไม้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน (2 พ.ย. 2553)
สศช. เดินสายติดตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภาคอีสาน ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยน ความเห็นระหว่างเครือข่ายชุมชน นักเรียนโครงการ ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ เกษตรกร โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของบ้านเมือง เพ็ง หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง (9 ส.ค. 2553)
วัยใสให้แผนฯ 11 เร่งพัฒนาศักยภาพ เยาวชนในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับในเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ 11 โดยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง (9 ส.ค. 2553)
ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์