ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2567 (11 ม.ค. 2567)
อ่าน 673 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 (10 ม.ค. 2567)
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 (3 ม.ค. 2567)
อ่าน 598 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล (2 ม.ค. 2567)
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 (1 ม.ค. 2567)
อ่าน 336 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ มอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานครึ่งทางของโครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (28 ธ.ค. 2566)
อ่าน 373 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (27 ธ.ค. 2566)
อ่าน 396 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ มอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (22 ธ.ค. 2566)
อ่าน 376 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับ UNFPA จัดการประชุมเผยแพร่บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ : เครื่องมือเชิงนโยบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (20 ธ.ค. 2566)
อ่าน 412 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 26 (18 ธ.ค. 2566)
อ่าน 485 ครั้ง
สศช. ร่วมกับ กฟภ. เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA (15 ธ.ค. 2566)
อ่าน 607 ครั้ง
สศช. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย (12 ธ.ค. 2566)
อ่าน 501 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมกับธนาคารโลก จัดประชุมเรื่อง Bridging The Gap : Thailand’s Path to Inclusive Prosperity (12 ธ.ค. 2566)
อ่าน 448 ครั้ง
สภาพัฒน์ ผนึกกำลัง สกสว. มุ่งใช้ ววน. ขับเคลื่อน 13 หมุดหมาย (8 ธ.ค. 2566)
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD (7 ธ.ค. 2566)
อ่าน 809 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (7 ธ.ค. 2566)
อ่าน 438 ครั้ง
การจัดประชุมหารือระดับสูงและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทยระหว่างไทยและ OECD (7 ธ.ค. 2566)
อ่าน 804 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ (5 ธ.ค. 2566)
สศช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (1 ธ.ค. 2566)
อ่าน 319 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2566 (27 พ.ย. 2566)
ดาวน์โหลด 2366 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์