ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ UNIDO เปิดโครงการ Partnership for Action on Green Economy ในประเทศไทย (PAGE in Thailand Launch Event) (10 พ.ย. 2565)
อ่าน 24 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” (9 พ.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (8 พ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทอดกฐิน ณ วัดท่ากระชับ (วัดป่า) จังหวัดนครปฐม (7 พ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2 พ.ย. 2565)
อ่าน 261 ครั้ง
สภาพัฒน์และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF Thailand) เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานร่วมกันระยะสองปี (พ.ศ. 2565 – 2566) (2 พ.ย. 2565)
อ่าน 17 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ: หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน (28 ต.ค. 2565)
อ่าน 12 ครั้ง
สายงานสังคม สศช. หารือกับองค์กร ‘Generation’ ในการใช้โมเดลใหม่ส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่มเยาวชนและคนทั่วไป (28 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานของธนาคารโลก (27 ต.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมูลนิธิกระจกเงา (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
Thailand Policy Lab ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายในงานเสวนา "Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3" (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 10 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2565)
สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  (23 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (22 ต.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 34 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (20 ต.ค. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
การหารือทวิภาคีเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
สภาพัฒน์เข้าร่วมอภิปรายเรื่อง “การประยุกต์ใช้บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ในเชิงนโยบายของประเทศไทย” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์