ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2567 (9 พ.ค. 2567)
อ่าน 369 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (9 พ.ค. 2567)
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำร่างคู่มือการกำกับงานวิชาการ ด้านการจัดทำแผนด้วย SEA (ครั้งที่ 3) (8 พ.ค. 2567)
อ่าน 266 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (4 พ.ค. 2567)
อ่าน 354 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล (3 พ.ค. 2567)
สภาพัฒน์หารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (3 พ.ค. 2567)
อ่าน 312 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล (2 พ.ค. 2567)
รองเลขาธิการ สศช. ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร (1 พ.ค. 2567)
สภาพัฒน์จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 (30 เม.ย. 2567)
อ่าน 214 ครั้ง
สศช. จัด NESDC  ITA  2024  Workshop (29 เม.ย. 2567)
อ่าน 310 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 (26 เม.ย. 2567)
อ่าน 488 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวที “เชื่อมเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (18 เม.ย. 2567)
อ่าน 218 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (15 เม.ย. 2567)
อ่าน 143 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีไทย (11 เม.ย. 2567)
อ่าน 148 ครั้ง
สศช. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย รอบที่ 2 (2 เม.ย. 2567)
อ่าน 149 ครั้ง
สศช. และ BDMS Wellness Clinic ร่วมหารือ เรื่อง โอกาสในการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (1 เม.ย. 2567)
อ่าน 199 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2567  (28 มี.ค. 2567)
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการต่างประเทศ (27 มี.ค. 2567)
อ่าน 106 ครั้ง
สศช. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (CEO Visit) กับกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: ความท้าทายต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทย” (26 มี.ค. 2567)
การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 17 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (26 มี.ค. 2567)
อ่าน 121 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์