ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ก.ค. 2561)
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคนใหม่ สศช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก (6 ก.ค. 2561)
คณะนักลงทุนสิงคโปร์ติดตามภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย ณ สศช.  (26 มิ.ย. 2561)
ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (26 มิ.ย. 2561)
ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิด ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน (14 มิ.ย. 2561)
ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (14 มิ.ย. 2561)
รัฐเร่งแผนปฏิรูปประเทศ 6 กลุ่ม (6 มิ.ย. 2561)
สภาพัฒน์ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ พุธที่ 6 มิ.ย. 61 (4 มิ.ย. 2561)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 (31 พ.ค. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ตลาดชุมชนใหม่ของชาวนางเลิ้ง (30 พ.ค. 2561)
ครม. เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้ สศช. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. ภายใน 5 มิ.ย. นี้ (23 พ.ค. 2561)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 (21 พ.ค. 2561)
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561 (17 พ.ค. 2561)
สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ครั้งที่ 2 (8 พ.ค. 2561)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561 (4 พ.ค. 2561)
ผลการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (30 เม.ย. 2561)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 (20 เม.ย. 2561)
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช.  (11 เม.ย. 2561)
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระพทุธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์  (11 เม.ย. 2561)
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดดเด่น แต่จำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้าง เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้มากขึ้นและขจัดความไม่สมดุลของภูมิภาค ตามรายงานฉบับใหม่ของ OECD (11 เม.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์