ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4 พ.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  13)
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2565) นายดนุชา  พิชยนันท์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง อาคาร 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในโอกาสครบรอบ 3 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าว ในการนี้สำนักงานฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 อาทิ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าสีเหลือง-ขาวบริเวณหน้าสำนักงาน ตลอดจนจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลและเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์และช่องทางต่างๆ ของ สศช.
 
ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์