ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรม “การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊กและยูทูป” ครั้งที่ 2
วันที่ 5 เม.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  10)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก (Facebook) และ ยูทูป (YouTube)” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ครั้งที่ 2 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้มีทักษะในการใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานของธนาคารสมอง และให้คำชี้แนะต่อเครือข่ายต่อไปได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ภายใต้การดูแลของ ดร.มาลียา  โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2 ท่าน คือ นายธนายุทธ์  จิรัฐพงศ์ และนายวรโชติ  โพธาราม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส 

ทั้งนี้ มีวุฒิอาสาฯ สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจาก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา นนทบุรี สมุทรปราการ สุรินทร์ เพชรบุรี สุราษฎ์ธานี สงขลา สตูล และปัตตานี รวมจำนวนประมาณ 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายครรชิต  เข็มเฉลิม  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และนายฉัตรชัย  ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์