ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”   
วันที่ 24 ธ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองเลขาธิการฯ 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์  นรารักษ์ และนายเอนก  มีมงคล  นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่งกายย้อนยุคร่วมเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ พระลานพระราชวังดุสิต

การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์ สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมือง ให้อยู่รอดปลอดภัย จากภยันตรายนานัปการ มีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัย ประกอบสัมมาอาชีวะ ดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงพระราชดำริให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ภายใต้ชื่องานว่า "อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ก่อนที่จะเข้าร่วมงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ถ่ายภาพ ณ อาคารสุริยานุวัตร ซึ่งก่อสร้างขึ้นในราวปี 2448 เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อตอบแทนคุณความดีในการปฏิบัติราชการด้วยความสามารถ ความเพียร และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดของ "พระยาสุริยานุวัตร” นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย ผู้เขียน "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย บ้านหลังนี้ออกแบบก่อสร้างโดยนายมารีโอ ตามัญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลียน คนเดียวกับที่ออกแบบก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นที่ทำการของ สศช. ตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี , อมรเทพ ศรีประเสริฐ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์