ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง 
วันที่ 9 พ.ย. 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ  วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. และคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และประชาชนจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ จตุปัจจัยที่ถวายเป็นพระราชกุศลเฉพาะในส่วนของ สศช. ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยแล้ว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 831,525 บาท โดยจะได้นำจตุปัจจัยไปร่วมสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดอ่างทองวรวิหาร และบำรุงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์