ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ต.ค. 2561
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 7.45 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยในช่วงเช้า นายเอนก  มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการรองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล และในตอนเย็น นายวิโรจน์  นรารักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการรองเลขาธิการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ สศช. เดินทางไปร่วมพิธีจุดเทียน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวและภาพ :  นายอมรเทพ  ศรีประเสริฐ


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์