ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร
วันที่ 28 ก.ย. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  38)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีที่ 84 ของพระยาสุริยานุวัตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

เมื่อเดินทางไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำพวงมาลัยไปสักการะอัฐิพระยาสุริยานุวัตร ณ พระมณฑปทรงโกธิก ทางทิศใต้ของเขามอ หลังจากนั้นเริ่มพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ศาลา 3 โดยเลขาธิการฯ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้บริหาร สศช. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า เครื่องไทยธรรม และผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

พระยาสุริยานุวัตร มีนามเดิมว่า เกิด บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2405 มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 2405 - 2479 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย โดยเป็นผู้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทย และเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน ทั้งยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วย พระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2479 สิริรวมอายุได้ 74 ปี
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : อภิชาต  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์