ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
กก.ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เห็นชอบ 5 กิจกรรมปฏิรูป ประกอบการรับฟังความเห็นประชาชน
วันที่ 18 ส.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  9)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีนายเข็มชัย  ชุติวงศ์ เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 13/2563 เห็นชอบกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
2.การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
3.การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
4.ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว และ
5.การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวนและการสอบปากคำในการสอบสวน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1-2 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์