ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. มอบหน้ากาก Face Shield ให้โรงพยาบาลต่างๆ สู้ภัย COVID-19
วันที่ 15 เม.ย. 2563 15:51:14
นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นตัวแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบหน้ากาก Face Shield แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หน้ากาก Face Shield ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และจิตอาสา สศช. ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและจัดทำขึ้น เพื่อมอบและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป 

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ที่ผ่านมา สศช. ได้มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,300 ชิ้น โดยการไปมอบที่หน่วยงานและส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่
1. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 300 ชิ้น 
2. โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 300 ชิ้น 
3. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวน 200 ชิ้น 
4. โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 ชิ้น 
5. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 250 ชิ้น 
6. รงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 200 ชิ้น 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์