ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมบรรจุแผนงานโครงการในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ปีงบฯ 64 เข้า ก.บ.ภ.
วันที่ 13 มี.ค. 2563
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในฐานะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แผนงานโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ (1) แผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค และ (2) แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมติการประชุมครั้งนี้จะบรรจุไว้ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกำหนดการประชุมในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์