ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะ National Museum Volunteers Bangkok ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ”
วันที่ 26 ก.พ. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  25)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการต้อนรับคณะ National Museum Volunteers Bangkok (NMV) ภายใต้การอุปถัมภ์ของกรมศิลปากร ในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ และประวัติของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ตั้งอยู่ ณ ตึกสุริยานุวัตร สศช. ในอดีตเป็นบ้านพักของมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์ไทยท่านแรกที่เขียนหนังสือทรัพย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทย ภายหลังจากพระยาสุริยานุวัตรถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ตึกหลังนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงาน ต่อมา นายสุนทร  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านแรกได้ขอซื้อมาจัดทำเป็นสถานที่ทำงานถาวรของสำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมา จนเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในที่สุด

ดร.อำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี อดีตประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูปการของพระยาสุริยานุวัตรที่มีต่อประเทศ จึงได้ดำริให้บูรณะตึกสุริยานุวัตรและจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร และวิวัฒนาการการพัฒนาประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ข่าว : คมสัน วรวิวัฒน์
ภาพ : อภิชาติ แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์