ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 มี.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  28)
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์