ข่าวสาร/กิจกรรม
“สภาพัฒน์” จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติรับมือ “โควิด 19”
วันที่ 5 มี.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  29)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDC KM : Knowledge Sharing Session) หัวข้อ "แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม หัวหน้างานโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุม 511 สศช.

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหาร สศช. ได้แก่ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการ กสท. และนางสาวปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวนมากเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 สำหรับเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานที่มิให้ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังสาธารณชนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง วารุณี กล่าวความตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เชื่อถือได้ และข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวที่สำคัญ คือดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงงดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในระยะนี้ด้วย

ข่าวและภาพ: กุลนันทน์ ยอดเพ็ชร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์