ข่าวสาร/กิจกรรม
Citi Bank หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
วันที่ 5 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานให้การต้อนรับและหารือเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยกับคณะนักลงทุนซึ่งนำโดย Ms.Johanna Chua, Head EM Asia Economics and Strategy, Citi Bank ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช.  โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทุนต่างๆ 10 สถาบัน 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์