ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชีโพน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 พ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชีโพน ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้สักการะและห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ จากนั้นได้นำคณะทอดกฐินแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ภายหลังจากนั้น เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน 

สำนักงานฯ ได้รวบรวมจตุปัจจัยยอดกฐินได้ทั้งสิ้น 516,999 บาท แยกเป็นเงินสดเป็นเงิน 427,464 บาท เครื่องกฐินพร้อมบริวารกฐินเป็นเงิน 89,535 บาท โดยยอดเงินทำบุญดังกล่าวจะได้นำไปสมทบปรับปรุงศาลาการเปรียญ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าเมรุที่ทรุดโทรม พร้อมกันนี้ เลขาธิการ สศช. ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติที่สำนักงานฯ จัดทำ ประกอบด้วย หนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" หนังสือ "สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"   และหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" เพื่อร่วมเผยแพร่และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วย

ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์