ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0”
วันที่ 28 ต.ค. 2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "อาเซียน 4.0” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0” 

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : วิศณุ ติวะตันสกุล และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์