ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยแก่สำนักข่าว จิจิ เพรส 
วันที่ 21 ต.ค. 2559
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่ Mr.Izumi Kondo  ประธานและบรรณาธิการ สำนักข่าวจิจิ เพรส ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตลอดจนแนวโน้มการส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนญี่ปุ่น 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์