ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะ Centennial Asia Advisors ในโอกาสร่วมหารือแนวทางพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
วันที่ 19 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mr.Manu Bhaskaran, CEO, Centennial Asia Advisor และคณะ ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์