ข่าวสาร/กิจกรรม
AMRO หารือ สศช. ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย 
วันที่ 17 มิ.ย. 2560
เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือ
กับ Dr.Sumio Ishikawa, Group Head (Lead economist for Thailand), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สศช.

ทั้งนี้ เป็นการหารือภายใต้โครงการประเมินภาวะเศรษฐกิจ AMRO Annual Surveillance Visit 2017 โดยมีประเด็นการหารือที่สำคัญ คือ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
รวมทั้งปัจจัยคุกคามและความเสี่ยงต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์