ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมความพร้อมการจัดประชุมประจำปี 2560
วันที่ 2 มิ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 521 
ในการประชุมได้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานอำนวยการจัดประชุมประจำปีทั้ง 6 ชุด ได้แก่ ด้านการเงินและที่พัก ด้านสถานที่และจัดเลี้ยง ด้านการต้อนรับ ด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการ ด้านยานพาหนะ ความปลอดภัย และการจราจร และด้านการเชิญและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. จัดในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายทีปรัตน์ วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนจากคณะทำงานฯ ทั้ง 6 ชุด หารือร่วมกับทีมงานของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานและการจัดเตรียมสถานที่จัดการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
  
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   คมสัน  วรวิวัฒน์ และ เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์