ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 9 เม.ย. 2564
วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย  เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์