ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
วันที่ 7 พ.ย. 2560
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 
ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง  
ภาพ : วิษณุ  ติวะตันสกุล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์