ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ แสดงความอาลัยต่อ พลเอก เปรมฯ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ 20 มิ.ย. 2562
วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางไปร่วมเคารพศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม และวางพวงหรีด ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการอสัญกรรมของท่าน

             ในช่วงเวลา 8 ปีเศษที่ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ดำรงนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2531 ท่านได้นำประเทศไทยสู่ความโชติช่วงชัชวาล และวางรากฐานการพัฒนาที่สำคัญให้กับประเทศไทยหลายด้าน โดยท่านให้ความไว้วางใจแก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อในขณะนั้น) ภายใต้การนำของ ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทในการให้คำปรึกษาทางด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม การกลั่นกรองนโยบาย และการพิจารณาประเด็นปัญหาสำคัญๆ แก่รัฐบาล  เช่น โครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard)  และการเสนอให้ใช้ประโยชน์จากการลดค่าเงินบาทเพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของสินค้าไทยไปต่างประเทศ จนทำให้เศรษฐกิจไทยในยุคนั้นสามารถผ่านพ้นปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับสภาวะการเมืองโดยรวมขณะนั้นมีความมั่งคงค่อนข้างสูง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ สู่ความโชติช่วงชัชวาลดังกล่าว

ข่าว : ธนเทพ ปลายแก่น
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์