ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2562
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 (จำนวนผู้เข้าชม  1425)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สศช. ได้แก่ นายดนุชา  พิชยนันท์ และ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์  พร้อมด้วย นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม

หลังจากนั้น นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการ สศช. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สศช. เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้ และแจกจ่ายดินปุ๋ยให้แต่ละหน่วยงานนำไปบำรุงต้นไม้ในหน่วยงานและบริเวณท้องสนามหลวง  ตลอดจนร่วมชมนิทรรศการการอนุรักษ์ดิน และเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริการประชาชนบริเวณ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี... วิถีไทยในแบบพ่อ”

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : คมสัน  วรวิวัฒน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์