ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
วันที่ 23 ต.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  38)

วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) นายอาจินต์  ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2565 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ 


ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี

ภาพ : อภิชาติ  แดงดี


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์