ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
วันที่ 22 ต.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  66)
วันนี้ (22 ตุลาคม 2565) คณะผู้บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาส 
 
สำหรับผู้บริหาร สศช. ที่ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้แก่ นางสาวศศิธร  พลัตถเดช, นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และ นางภาวิณา  อัศวมณีกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์