ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และสถานทูตอังกฤษร่วมเป็นเจ้าภาพจัดบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
วันที่ 8 ก.พ. 2560
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ นางสาวกัญญสร  ตัณศุภผล ผู้ช่วยทูตด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและพลังงาน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเชิญ สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพ (Co-organizer) กับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยในการจัดการบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมทั้งเชิญเลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย
การจัดการบรรยายดังกล่าว จะมี Sir David King ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เป็นผู้บรรยาย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ Sir David King ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และเคยเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ ในช่วงปี 2543-2550  โดยจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2560 นี้ และมีกำหนดเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
 
ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์