ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
วันที่ 22 ก.พ. 2560
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง

นิทรรศการฯ ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) ซึ่งในโซนดังกล่าวมีการจัดแสดงเรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ สศช. ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการจัดแสดงนิทรรศการด้วย  โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย  

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 07.00 – 19.00 น. เป็นระยะเวลา  1 ปี โดยผู้ที่มาชมนิทรรศการจะได้รับแจกการ์ดขนาดเท่าบัตรเอทีเอ็ม ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ ซึ่งมีทั้งหมด 89 แบบ ไม่ซ้ำกัน โดยจะมอบให้ที่โซน 5 ร้อยใจไทย เพื่อให้ประชาชนเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นมงคลแก่ชีวิต

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : วรพรต  สัมฤทธิ์เดชขจร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์