ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับ กฟภ. เปิดใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA
วันที่ 15 ธ.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  28)
วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายศุภชัย  เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการ สศช. นางภาวิณา  อัศวมณีกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และนายสุรพงศ์  ไชยมงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ลูกค้าและการตลาด) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA ณ บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากับประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 
ทั้งนี้ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ สศช. ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 1 สศช. ในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการใช้บริการได้ที่แอปพลิเคชั่น PEA VOLTA
 
ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์