ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  14)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตัวแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ DCT Ecosystem Partner (พันธมิตรระบบนิเวศน์) จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park West ในงาน DCT Startup Connect ครั้งที่ 3 : Appreciation Night เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศน์ 
 
การจัดงานดังกล่าวนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการผลักดันนโยบาย และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สตาร์ทอัพด้วยดีตลอดมา
 
 
ข่าว : กวินนา  แสยงบาป
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์