ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนวัดสระเกศอย่างยิ่ง 
วันที่ 12 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ชุมชนวัดสระเกศ โดยมีเด็กๆ ในชุมชนร่วมงานกันอย่างมีความสุข และสนุกสนานมาก

เลขาธิการฯ กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ผมและชาวสภาพัฒน์ ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆ ทุกคนในวันนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ ชุมชนวัดสระเกศ ซึ่งถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของสภาพัฒน์  และนับเป็นครั้งแรก ที่เราได้พบกันในงานวันเด็ก ซึ่งสภาพัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ทุกคน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

นายสนั่น  เจริญสิทธิ์  ประธานชุมชนวัดสระเกศ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานราชการมาจัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนวัดสระเกศ ยังความปลาบปลื้มและความสุขแก่เด็กและชาวชุมชน เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ที่มาประสานงานบอกว่าเป็นนโยบายของท่านเลขาธิการฯ ที่จะเวียนไปจัดงานวันเด็กให้แก่เด็กในชุมชนต่าง ๆ ในเขตป้อมปราบฯ ที่มีความยากจนและด้อยโอกาส

ในโอกาสนี้ เลขาธิการฯ ได้มอบจักรยานออกกำลังกายให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดย นายสนั่น  เจริญสิทธิ์  ประธานชุมชนวัดสระเกศ เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้น ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมกันมอบของขวัญมากมายแก่น้องๆ ทุกคน และของขวัญพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากรางวัลพิเศษ และที่สำคัญคือได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาทด้วย ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารและไอศกรีม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นแก่เด็กๆ และประชาชนในชุมชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมงานครั้งนี้ อาทิ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ  และนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ


ภาพ   ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์