ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (15 เม.ย. 2567)
อ่าน 323 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีไทย (11 เม.ย. 2567)
อ่าน 198 ครั้ง
สศช. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย รอบที่ 2 (2 เม.ย. 2567)
อ่าน 309 ครั้ง
สศช. และ BDMS Wellness Clinic ร่วมหารือ เรื่อง โอกาสในการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (1 เม.ย. 2567)
อ่าน 492 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2567  (28 มี.ค. 2567)
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการต่างประเทศ (27 มี.ค. 2567)
อ่าน 324 ครั้ง
สศช. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (CEO Visit) กับกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: ความท้าทายต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทย” (26 มี.ค. 2567)
การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 17 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (26 มี.ค. 2567)
อ่าน 203 ครั้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคเหนือ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2567 (22 มี.ค. 2567)
อ่าน 286 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคใต้ชายแดน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2567 (22 มี.ค. 2567)
อ่าน 199 ครั้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2567 (21 มี.ค. 2567)
อ่าน 296 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2567 (15 มี.ค. 2567)
อ่าน 356 ครั้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคใต้ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2567 (15 มี.ค. 2567)
อ่าน 317 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาคกลาง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2567 (14 มี.ค. 2567)
อ่าน 427 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่ เกาะสมุย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ “การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายผ่าน “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” (8 มี.ค. 2567)
อ่าน 461 ครั้ง
สศช. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) หาแนวทางส่งเสริม ววน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย (7 มี.ค. 2567)
อ่าน 348 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างคู่มือการกำกับงานวิชาการ ด้านการจัดทำแผนด้วย SEA (6 มี.ค. 2567)
อ่าน 317 ครั้ง
สศช. ประชุมหารือข้อเสนอโครงการ “การออกแบบเมืองฟองน้ำต้นแบบสำหรับประเทศไทย เพื่อความยืดหยุ่นของเมือง”ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รัฐบาลออสเตรเลีย และองค์กรพันธมิตร (6 มี.ค. 2567)
อ่าน 366 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับ สกสว. จัดประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ด้วย ววน.  (6 มี.ค. 2567)
อ่าน 467 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2566 (4 มี.ค. 2567)
ดาวน์โหลด 2126 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์