ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลสถิติ

เอกสารเผยแพร่

ดัชนีความก้าวหน้าของคน
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558
     
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ The National Transfer Accounts
  เอกสารสัมมนาวิชาการสายงานสังคม ประจำปี 2564 “บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Accounts: NTA) กับการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
  รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2562
  รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560
     
รายงานความยากจน
ความยากจนหลายมิติของเด็กไทย 2564
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2563
ความยากจนหลายมิติของเด็กไทย 2562
ความยากจนหลายมิติของประเทศไทย 2562
รายงานความยากจนและเหลื่อมล้ำรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย 2561
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2561
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2560
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2555
     

รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

ปี 2564
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2564
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2564
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2564
     
ปี 2563
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2563
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2563
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2563
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2563
     
ปี 2562
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2562
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2562
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2562
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2562
     
ปี 2561
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2561
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2561
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2561
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2561
     
ปี 2560
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2560
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2560
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2560
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2560
     
ปี 2559
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2559
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2559
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2559
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2559
     
ปี 2558
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2558
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2558
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2558
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2558
     
ปี 2557
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2557
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2557
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2557
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2557
     
ปี 2556
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2556
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2556
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2556
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2556
     
ปี 2555
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2555
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2555
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2555
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2555
     
ปี 2554
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2554
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2554
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2554
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2554
     
ปี 2553
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2553
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2553
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2553
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2553
     
ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2552
     
ปี 2551
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2551
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2551
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2551
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2551
     
ปี 2550
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2550
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2550
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2550
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2550
     
ปี 2549
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2549
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2549
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2549
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2549
     
ปี 2548
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2548
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2548
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2548
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2548
     
ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2547
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์