ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560
รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560
รายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560 (PDF)
ตารางบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2560 (Excel)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์