ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> ปี 2552
ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2552
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2552

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์