ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> ปี 2547
ปี 2547
   รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2547
   รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2/2547
ความรุนแรงในสังคมไทย
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2547
บทความสถานการณ์ทางสังคมประจำไตรมาส
รายงานภาวะสังคมไทยและเอกสารประกอบ
การค้ามนุษย์
แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2547 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 4 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 2 ปี 2547
รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2547

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์