ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ (Note) **

ในการนำข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช. ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ขอความร่วมมืออ้างแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

Reproducing data and materials in this webpage is requested to be given their sources.

ข้อมูลสถิติ >> เศรษฐกิจ>> บัญชีประชาชาติ
National Income of Thailand (NI) รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2564
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2564 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2563
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2563 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2562
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2562 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2561
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2561 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 แบบปริมาณลูกโซ่ (บทวิเคราะห์)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่ (บทวิเคราะห์)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2555 แบบปริมาณลูกโซ่ (บทวิเคราะห์)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554 แบบปริมาณลูกโซ่(บทวิเคราะห์)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2553
Preface (English)
คำนำ (Thai)
Revision (English)
ข้อชี้แจงการจัดทำฯ (Thai)
Executive Summary (English)
สรุปผู้บริหาร (Thai)
Analysis (English)
บทวิเคราะห์ (Thai)
การปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2533-2552 (Thai)
รายละเอียดการปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2533-2553 (Thai)
นิยามและคำศัพท์ที่สำคัญ (Thai)
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย Comparison of the revision of natonal income of Thailand (Excel)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์