ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2553
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2553
Preface (English)
คำนำ (Thai)
Revision (English)
ข้อชี้แจงการจัดทำฯ (Thai)
Executive Summary (English)
สรุปผู้บริหาร (Thai)
Analysis (English)
บทวิเคราะห์ (Thai)
การปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2533-2552 (Thai)
รายละเอียดการปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2533-2553 (Thai)
นิยามและคำศัพท์ที่สำคัญ (Thai)
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย Comparison of the revision of natonal income of Thailand (Excel)
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
หน้า : [1]

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์