ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2564
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (Excel)
 
ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts 2564


ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ - Table of National Accounts (All Table)

- Main Accounts

- Gross Domestic Product

- Gross Domestic Product (Production)
- Gross Domestic Product (Expenditure)

- National incomeสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์