ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลอนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
รายได้ประชาชาติ 2552 (2536 - 2552)
 
ข้อชี้แจง/Revisions (Thai)
ข้อชี้แจง/Revisions (Eng)
บทสรุปผู้บริหาร/Executive Summary (Thai)
บทสรุปผู้บริหาร/Executive Summary (Eng)
บทวิเคราะห์/Analysis (Eng)
บทวิเคราะห์/Analysis (Eng)
Download all tables (Excel)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์