ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
หน้าหลัก >> ข้อมูลอนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
ข้อมูลอนุกรมเดิมแบบปีฐานคงที่ ปี พ.ศ. 2531 (Old Series: Fixed Base Year at 1988 Price)
คำอธิบาย (Metadata)
รายได้ประชาชาติ 2552 (2536 - 2552)
NI 2009 (1993 - 2009)
รายได้ประชาชาติ 2544 (2523 - 2544)
NI 2001 (1980 - 2001)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2539 (2494 - 2539)
GDP 1996 (1951 - 1996)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์