ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (18 มิ.ย. 2564)
กำหนด วัน เวลา และวิธีการสอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (14 พ.ค. 2564)
เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบแข่งขัน  เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (5 พ.ค. 2564)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 เม.ย. 2564)
เลื่อนกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (19 เม.ย. 2564)
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (1 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (26 มี.ค. 2564)
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (28 ม.ค. 2564)
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (13 ม.ค. 2564)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบเป็นวันที่ 8 มกราคม 2564 (24 ธ.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่น (14 ธ.ค. 2563)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (13 พ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่น OVERLAPPING GENERATION MODEL (OLG MODEL) (9 ต.ค. 2563)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21 ก.ย. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( (28 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (14 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์รับโอน และใบแสดงความจำนงขอโอน (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (20 เม.ย. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  และเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อ (20 มี.ค. 2563)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (16 มี.ค. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์