ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกประกอบการจัดทำข้อเสนอรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (23 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านและสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ๔ ๕ และอาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี นครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ  เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจัดการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และศึกษาดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ณ (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ  จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกว (20 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2565)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์