ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด (6 พ.ค. 2564)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบำบัดน้ำเสียอาคาร 3 (30 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อแซลิฟต์โดยสารอาคาร ๕ (ซ่อมชูร์ประตู) (30 เม.ย. 2564)
ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (ฝกค.) (30 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (30 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หน้งสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 12564 (29 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.2564 - มี.ค. 2564) (28 เม.ย. 2564)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 10 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (26 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2564)
ประกาศ สพอ. เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.2564 - มี.ค. 2564) (26 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2564)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์