ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าห้องประชุม และเช่าเครื่องฉายสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าห้องประชุม และเช่าเครื่องฉายสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสายงานเศรษฐกิจมหภาค (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2564)
ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กปผ.) (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุม โปรเจคเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคหลัง Covid-19 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน ๒ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติสำหรับใช้ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “9 ย่าง สู่ความยั่งยืน ภาคธุรกิจเอกชน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
จ้างผลิตสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของ สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาบ่อเกรอะ สพก. (9 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สพก. (9 ก.ย. 2564)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (8 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2564)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์